Klimaatpact leidt tot kopzorgen ’Geen windmolens door strot burgers duwen’

Door Alexander Bakker en Edwin Timmer, Telegraaf, 24-1-2019, Bezorgdheid over banen, nóg meer windmolens en het verdwijnen van eigen belastinginkomsten. Dat zijn de belangrijkste kanttekeningen van provincies bij het concept-klimaatakkoord van Ed Nijpels. Een ’alleingang’ met overdreven streng nationaal beleid werkt contraproductief, zo vrezen provinciebestuurders. „We staan voor een gigantische opgave”, erkent de Limburgse gedeputeerde…

Continue reading

De Halve Waarheid van Lolle Hylkema in Volkskrant artikel; Wild-Westtoestanden in Tjerkwerd

De melkveehouder in ruste is zich van geen kwaad bewust? Hij heeft onze voorzitter weliswaar weggepest, maar daarmee is het verzet niet gebroken. In Tjerkwerd en omgeving ontbreekt het draagvlak voor opschaling en/of uitbreiding van windmolenpark Baburen volledig. Hij verzwijgt, dat ondanks de vergoeding aan Tjerkwerd de overgrote meerderheid van het dorp tegen is. Hij…

Continue reading

Wind rendeert niet

Vrij zicht, Martin Sommer, De Volkskrant 17 december 2016 Zowel de kosten als de opbrengsten van het Energieakkoord zijn vaag. In een commentaar schrijft de Volkskrant dat ‘wind rendeert’. Van de 18 miljard subsidie die voor windenergie was gereserveerd, is maar 6 miljard nodig. Trouw was nog triomfantelijker. ‘Nieuw windpark op zee is nog goedkoper.’…

Continue reading

Europese richtlijnen- NRC.NEXT

Europese Richtlijnen Windmolens in Nederland mogen wél vlak bij een huis MERIJN RENGERS
 AMSTERDAM. Windmolens mogen in Nederland veel dichter bij woningen staan dan in de ons omringende landen. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van adviesbureau M+P, dat akoestische berekeningen uitvoert voor de overheid en het bedrijfsleven. Het onderzoek van akoestikus Edwin Nieuwenhuizen en een…

Continue reading