Provincie Fryslân

Provinciale Staten (Politieke partijen):

Om alle Statenleden in een keer direct te bereiken zonder tussenkomst van ambtenaren mailt u naar: statengriffie@fryslan.nl.
Uw bericht wordt dan behandeld als een officieel binnengekomen stuk.
(Onderwerp: ‘Wynpark Beabuorren te Tjerkwerd’, aanhef: ‘Geachte Statenleden,’)

Gedeputeerde Staten (Bestuur):
(Onderwerp: ‘Wynpark Beabuorren te Tjerkwerd’, aanhef: ‘Geachte College,’)

secr.gs.konst@fryslan.nl , h.konst@fryslan.nl , secr.gs.kramer@fryslan.nl , s.poepjes@fryslan.nl , alg.directeur@fryslan.nl , secr.gs.schokker@fryslan.nl , secr.gs.vries@fryslan.nl , j.a.devries@fryslan.nl

Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone