Gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân
Postadres: Postbus 10.000, 8600 HA SNEEK.
College van Burgemeester en wethouders (Onderwerp: ‘Wynpark Beabuorren te Tjerkwerd’; aanhef: ‘Geacht College’):

secr.apotheker@sudwestfryslan.nl , secr.offinga@sudwestfryslan.nl , secr.tolsma@sudwestfryslan.nl , secr.akkerman@sudwestfryslan.nl , secr.stoker@sudwestfryslan.nl , secr.bakker@sudwestfryslan.nl , secr.krul@sudwestfryslan.nl

Raadsleden (Onderwerp: ‘Wynpark Beabuorren te Tjerkwerd’; aanhef: ‘Geachte Raadsleden van [CDA]’):
CDA
h.hettinga.cda@sudwestfryslan.nl , p.vandenakker.cda@sudwestfryslan.nl , d.attema.cda@sudwestfryslan.nl , u.attema.cda@sudwestfryslan.nl , p.dijkstra.cda@sudwestfryslan.nl , p.greidanus.cda@sudwestfryslan.nl , a.koster.cda@sudwestfryslan.nl , r.poiesz.cda@sudwestfryslan.nl , j.steringa.cda@sudwestfryslan.nl , p.devries.cda@sudwestfryslan.nl
PvdA
j.feenstra.pvda@sudwestfryslan.nl , t.groeneveld.pvda@sudwestfryslan.nl , d.dejong.pvda@sudwestfryslan.nl , o.kaya.pvda@sudwestfryslan.nl , j.langbroek.pvda@sudwestfryslan.nl , t.devries.pvda@sudwestfryslan.nl
FNP
c.bergstra.fnp@sudwestfryslan.nl , d.blom.fnp@sudwestfryslan.nl , j.gerbrandy.fnp@sudwestfryslan.nl , s.rypma.fnp@sudwestfryslan.nl , k.visser.fnp@sudwestfryslan.nl
VVD
h.bandstra.vvd@sudwestfryslan.nl , b.miedema.vvd@sudwestfryslan.nl , t.tjalsma.vvd@sudwestfryslan.nl
SP
c.vanderhoek.sp@sudwestfryslan.nl , r.strubbe.sp@sudwestfryslan.nl , h.dewind.sp@sudwestfryslan.nl
D66
r.bouma.d66@sudwestfryslan.nl , b.vandijk.d66@sudwestfryslan.nl , j.hoekstra.d66@sudwestfryslan.nl
Totaal Lokaal
k.semplonius.totaallokaal@sudwestfryslan.nl , j.haagsma.totaallokaal@sudwestfryslan.nl
Gemeentebelangen
p.walinga.gb@sudwestfryslan.nl , b.walsma.gb@sudwestfryslan.nl
Chtistenunie
l.vanderpol.cu@sudwestfryslan.nl , g.horjusvos.cu@sudwestfryslan.nl
GroenLinks
a.kerver.groenlinks@sudwestfryslan.nl

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone