Reactie op Format Regiobijeenkomst Fryslân foar de Wyn 4-6-2014

Puntsgewijze reactie op de fouten in en tekortkomingen van het ingediende Format van Wynpark Beabuorren plus enkele aanvullingen: -Verslag informatieavond omwonenden? Dit verslag beschrijft een bijeenkomst van de deelnemers zelf, dus de (toekomstige) aandeelhouders. Dit waren niet de direct omwonenden. Dit verklaart de ‘prettige sfeer’. In tegenstelling tot wat de initiatiefnemers willen doen geloven, zijn…

Continue reading

Verslag eerste vergadering Tegenstroom Beabuorren 2-6-2014

Verslag van de oprichtingsvergadering van de Vereniging Tegenstroom Beabuorren, 2 juni 2014 in ‘Het Waltehûs’ te Tjerkwerd. 80 Personen aanwezig, waaronder 2 bestuursleden van de Stichting Windkracht Tien (aandeelhouder van het windpark): Riens Buren en Jelle Zijsling. Jelle Zijsling is tevens ook persoonlijk aandeelhouder in Windpark Beabuorren B.V. Omdat zij de doelstelling van de Vereniging…

Continue reading