‘Windmolens in stad en land wel degelijk riskant’

Zes artsen uit Noord en IJburg waarschuwen dat de gezondheidsrisico’s van de windmolens die Amsterdam wil bouwen, worden onderschat. ‘We vielen van de ene verbazing in de andere.’ BART VAN ZOELEN, Het Parool, 31-3-21 DUURZAAMHEID Volgens zes artsen uit Amsterdam-Noord en -IJburg zegt een RIVM-onderzoek over windmolens, waardoor het stadsbestuur zich laat geruststellen, niets over…

Continue reading

Horendol van turbines

Leeuwarder Courant, 21-1-21 Hoofdpijn, trillingen en slapeloosheid. Tientallen inwoners van Meeden klopten afgelopen weken met hun klachten aan bij de Dorpsraadcoöperatie Meeden… Zonder aanscherping van geluidsnormen voor windturbines, draait Nederland zich in een medisch moeras. Laagfrequent geluid uit windparken teistert burgers met slapeloosheid, concentratieverlies, vermoeidheid en depressie. Zo waarschuwen Nederlandse artsen na het doorspitten van…

Continue reading

Zijn ze in Noord-Holland al eerder wakker dan in Friesland?

Turbines als ongewenst baken voor dorpen in Noordkop. Actievoerders op scherp, er dreigen ‘volksopstanden’. De Noordkop vol met windmolens en zonneparken? ,,Als we niets doen wel”, zegt Riet Dapper uit Burgervlotbrug. Ed Dekker 21-1-2020 De eerste ideeën van de provincie voor omvangrijke energieopwekking in de Kop van Noord-Holland hebben actievoerder Riet Dapper wakker geschud. ,,We…

Continue reading

Windmolens mogen voortaan niet meer binnen duizend meter van een woongebied gebouwd worden.

Tegenwind voor Duitse molens: duurzame energiesector in crisis. Windmolens mogen voortaan niet meer binnen duizend meter van een woongebied gebouwd worden. Duitsland bouwt steeds minder windmolens. • Uit: NOS door Wouter Zwart. Het is alarmfase 1 voor windenergie in Duitsland. In krap twee jaar daalde het aantal nieuw gebouwde windturbines met ruim 80 procent. Een…

Continue reading

Klimaatpact leidt tot kopzorgen ’Geen windmolens door strot burgers duwen’

Door Alexander Bakker en Edwin Timmer, Telegraaf, 24-1-2019, Bezorgdheid over banen, nóg meer windmolens en het verdwijnen van eigen belastinginkomsten. Dat zijn de belangrijkste kanttekeningen van provincies bij het concept-klimaatakkoord van Ed Nijpels. Een ’alleingang’ met overdreven streng nationaal beleid werkt contraproductief, zo vrezen provinciebestuurders. „We staan voor een gigantische opgave”, erkent de Limburgse gedeputeerde…

Continue reading

De Halve Waarheid van Lolle Hylkema in Volkskrant artikel; Wild-Westtoestanden in Tjerkwerd

De melkveehouder in ruste is zich van geen kwaad bewust? Hij heeft onze voorzitter weliswaar weggepest, maar daarmee is het verzet niet gebroken. In Tjerkwerd en omgeving ontbreekt het draagvlak voor opschaling en/of uitbreiding van windmolenpark Baburen volledig. Hij verzwijgt, dat ondanks de vergoeding aan Tjerkwerd de overgrote meerderheid van het dorp tegen is. Hij…

Continue reading

Wind rendeert niet

Vrij zicht, Martin Sommer, De Volkskrant 17 december 2016 Zowel de kosten als de opbrengsten van het Energieakkoord zijn vaag. In een commentaar schrijft de Volkskrant dat ‘wind rendeert’. Van de 18 miljard subsidie die voor windenergie was gereserveerd, is maar 6 miljard nodig. Trouw was nog triomfantelijker. ‘Nieuw windpark op zee is nog goedkoper.’…

Continue reading