Brief aan Provinciale Staten

Tjerkwerd, 5-12-14

Geachte Statenleden,

Wij zijn heel blij met het voorstel van Gedeputeerde Staten om de mensen op land zo veel mogelijk te ontzien en dus het grootste deel van de windmolens, als ze er dan toch moeten komen, in het IJsselmeer te plaatsen. Daarnaast zo veel mogelijk saneren op land. Dit voorstel doet recht aan de gevoelens van vele inwoners/ omwonenden van Friesland. En uiteraard die van onze leden van Vereniging Tegenstroom Beabuorren.

Omdat de definitieve beslissing hierover nog moet vallen willen wij nogmaals benadrukken dat er bij Wynpark Beabuorren te Tjerkwerd en wijde omgeving géén draagvlak is voor opschaling en/of uitbreiding van dit park op deze lokatie. (Volgens de TNS NIPO enquete voor de wijde omgeving; Volgens de Vereniging Tegenstroom Beabuorren van 100 direct omwonenden). Dit geldt ook voor aangepaste varianten.
Wij zijn dan ook geschokt dat Wynpark Beabuorren de B- status heeft toegekend gekregen van Fryslan Foar de Wyn (Winsemius) ipv de C- status.
De huidige molens zijn nog maar 7 jaar oud! Tevens wordt met dit plan geen enkele molen uit de omgeving gesaneerd.

Alle aanbevelingen waar aan gewerkt moet worden volgens het rapport -zoals betere afspraken met omwonenden over compensatie en participatie, het beperken van hinder en het versterken van draagvlak- daar is onze Vereniging Tegenstroom Beabuorren faliekant tegen! Hebben ze onze vereniging over het hoofd gezien?
Wij dragen nu al 10,4 MW bij aan de opgave van de provincie Fryslan.

Wij zijn tegen ‘Wind op Land’. Wij zijn tegen opschaling en/of uitbreiding van Wynpark Beabuorren ter plaatse. Sanering en opschaling van het hele huidige park elders valt te overwegen. Dus 1:4 sanering = 4 X 10,4 MW = 41,6 MW, opgenomen in de onvermijdelijke 400 Megawatts langs de Afsluitdijk en/of in het IJsselmeer (Windpark Friesland).
Zo gaan de huidige aandeelhouders er tóch op vooruit zonder overlast voor buren en omgeving. Hierbij wordt tegemoetgekomen aan de wens van veel politieke partijen om op land te saneren en de verrommeling van het landschap tegen te gaan.

De gemeente Sudwest-Fryslân draagt ook dán nog voor het grootste deel bij aan de Friese opgave van 530,5 MW.

Wij zijn benieuwd naar uw reaktie.
Met vriendelijke groet,
Namens de Vereniging Tegenstroom Beabuorren:
Anneke Feenstra, voorzitter; Eelke de Beer, secretaris; Marc van Wingaarden, bestuurslid.

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone