Aankondiging Persconferentie Den Haag

6 januari 2015

2016 wordt het jaar van de waarheid voor het Energieakkoord en minister Kamp
Presentatie van het boek “Windenergie en de overheid” aan de Kamerleden Agnes Mulder en Eric Smaling

Op dinsdag 12 januari om 13:30 uur nemen Eric Smaling (SP) en Agnes Mulder (CDA) een nieuw boek over windenergie in ontvangst van prof. dr. Albert Koers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW).* Dat boek gaat over meer dan windenergie – het gaat ook over democratie en rechtsstaat. Het laat zien hoe de Rijksoverheid onze democratie en rechtsstaat ondermijnt en burgers tegen zich in het harnas jaagt door de manier waarop die overheid windenergie op land door wil drukken. Koers laat ook zien hoe de Rijksoverheid bijdraagt aan het radicaliseren van de voor- en tegenstanders van windenergie en hoe daardoor het grotere belang van duurzame energie in het gedrang komt. Daarom wordt 2016 het jaar van de waarheid voor het Energieakkoord en voor minister Kamp. Gaat Den Haag door met de achterkamertjes- politiek van de SER of slaagt Den Haag er in om een begin te maken met het mobiliseren van de samenleving?
Het ware verhaal achter windenergie
Hoe schoon is windenergie nu eigenlijk? Leidt windenergie daadwerkelijk tot minder CO2-uitstoot? Moet windenergie van Europa of bedachten ze dat in Den Haag? Worden omwonenden net zo goed beschermd tegen de gevolgen van windenergie als vogels en vleermuizen? Wat zijn de echte kosten en opbrengsten van windenergie? En wie profiteren ervan? Is er nog wel draagvlak voor windenergie, nu inspraak een farce is? Mogen en kunnen lokale bestuurders nog wel zelfstandig beslissingen nemen? Welke dubieuze rol speelt de Rijksoverheid bij windenergie? Waarom neemt Den Haag een loopje met democratie en rechtsstaat? Op al dit soort vragen geeft dit boek antwoord en die antwoorden zijn vaak ontluisterend. Maar al te vaak blijkt dat de keizer geen kleren aan heeft.
Doel van het boek
Albert Koers schreef dit boek voor burgers, bestuurders, ambtenaren en organisaties die te maken krijgen met windturbines of windparken. Zij zijn veelal slecht op de hoogte van de feiten over windenergie, ook omdat de informatie van de Rijksoverheid maar al te vaak eenzijdig, onjuist en soms misleidend is. Daarom zegt de eerste zin in dit boek dat het al jaren geleden door de overheid zelf geschreven had moeten worden! Alleen goed geïnformeerde burgers en bestuurders kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. Alleen eerlijke informatie kan een einde maken aan het onderlinge wantrouwen dat er nu is tussen omwonenden en ontwikkelaars en tussen burgers en overheid. De auteur nodigt dan ook iedereen uit om hem te corrigeren als de feiten die hij aandraagt niet kloppen.

* Windenergie en de overheid. Een pleidooi voor eerlijke informatie en bestuurlijk fatsoen, 106 p. Albert Koers, emeritus hoogleraar Rechtsgeleerdheid.

Albert Koers kwam in aanraking met windenergie vanwege plannen van de Provincie Fryslân in zijn eigen woonomgeving. Dat was voor hem aanleiding om zich vier jaar lang te verdiepen in alles wat met windenergie van doen heeft, niet alleen landelijk, maar ook Europees. Als voormalig hoogleraar internationaal recht is hij de drijvende kracht achter de klacht van de NLVOW tegen de Rijksoverheid bij het Compliance Committee van het Verdrag van Aarhus in Genève. Deze klacht stelt dat voor windenergie Nederland zich niet houdt aan het Verdrag als het gaat om toegang van burgers tot informatie, toegang van burgers tot besluitvorming en toegang van burgers tot de rechter. Afgelopen december besloot het Committee de klacht in behandeling te nemen. Als de NLVOW gelijk zou krijgen, komt daarmee niet alleen het Energieakkoord op losse schroeven te staan, maar het hele Nederlandse windenergiebeleid.
Ook dat is reden om te zeggen dat 2016 het jaar van de waarheid gaat worden voor het Energieakkoord en voor minister Kamp.
U ben van harte uitgenodigd de persconferentie bij te wonen op dinsdag 12 januari om 13:30 uur in Nieuwspoort, zaal: Wandelganger 1.
De inloop is vanaf 13:00 uur. U ziet dan ook nog niet eerder vertoonde beelden van Onderstroom, een documentaire van Jeroen Hoogendoorn over de windenergiediscussie in Friesland. Na afloop is er gelegenheid om met de auteur, de NLVOW en ook aanwezige kritische lokale raadslieden (verenigd in de denktank Lokaal 13) in te gaan op de inhoud van het boek.
Voor inlichtingen: Rob Rietveld, directeur NLVOW, rob.rietveld@nlvow.nl, 06 46 375 095


Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone