Er komt veel op ons af dit jaar !!

Bijeenkomst op DINSDAG, 14 JANUARI 2020 om 20.00 UUR in de ‘GEARHING’,  Waubertstrjitte 20, te PARREGA.

Beste leden van Vereniging Tegenstroom Beabuorren,
Lange tijd heeft u niets meer van ons gehoord. Dat hadden we graag zo gehouden. Maar helaas… er staat ons zóveel te wachten op het gebied van de energietransitie in Friesland, dat we het nu tijd vinden om u te informeren. Onze overheden, Rijk –  Provincie – Gemeente, zijn bezig de RES vorm te geven.                       

De RES is de Regionale Energie Strategie. Deze RES moet ervoor zorgen dat de CO2 uitstoot uit kolen, gas en olie vóór 2030 met 50% verminderd is. Vóór 1 maart 2020 moet het ontwerpplan RES klaar zijn.
Een grote hoeveelheid energie zal o.a. opgewekt gaan worden door windturbines op LAND. Op dit moment worden er geschikte locaties gezocht om de turbines te plaatsen. Wij moeten voorkomen dat deze windturbines lukraak worden neergezet in het Friesche landschap, vlakbij woningen en (opnieuw) in onze regio.  Het standpunt van de Vereniging Tegenstroom Beabuorren is, dat wij niet méér en géén hogere windturbines willen in deze regio.

Daarom organiseert de Vereniging Tegenstroom Beabuorren een bijeenkomst op 14 januari 2020 in dorpshuis de Gearhing in Parrega, om u te informeren. Voor deze avond hebben we de voorzitter van de RES Friesland, Erik Faber, wethouder Duurzaamheid & Energie Súdwest-Fryslân, uitgenodigd. Kom en laat u informeren. Kent u mensen die onze visie t.a.v. windturbines in deze regio onderschrijven & met ons mee willen denken, dan zijn ze welkom op deze avond.

DINSDAG, 14 JANUARI 2020 om 20.00 UUR in de ‘GEARHING’,  Waubertstrjitte 20, te PARREGA

Namens de Vereniging Tegenstroom Beabuorren, secretaris Eelke de Beer                                          

VERZOEK: Is uw e-mail adres veranderd, geeft u dat even aan ons door: tegenstroom@baburen.nl

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een emailtje te sturen naar lidworden@baburen.nl

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone