Lidmaatschap aanmelden

Om lid te kunnen worden van Vereniging Tegenstroom Beabuorren dient u een e-mail te zenden aan

lidworden@baburen.nl

voorzien van de volgende gegevens:

– naam, voornaam en voorletters (inclusief titels)
– adres, postcode en woonplaats
– geboortedatum- en plaats
– telefoonnummer (optioneel)
– specialismen die u voor de vereniging in kunt zetten (optioneel)

De lidmaatschapskosten bedragen € 5,- en € 1,- voor elk volgend gezinslid (18+).

Bankrekeningnr: NL33INGB0006674966 tnv Vereniging Tegenstroom Beabuorren te Tjerkwerd.

Vereniging Tegenstroom Beabuorren is geregistreerd bij Kamer van Koophandel:

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone