Windmolens mogen voortaan niet meer binnen duizend meter van een woongebied gebouwd worden.

Tegenwind voor Duitse molens: duurzame energiesector in crisis.

Windmolens mogen voortaan niet meer binnen duizend meter van een woongebied gebouwd worden.

Duitsland bouwt steeds minder windmolens.

• Uit: NOS door Wouter Zwart.

Het is alarmfase 1 voor windenergie in Duitsland. In krap twee jaar daalde het aantal nieuw gebouwde windturbines met ruim 80 procent. Een producent is failliet, andere schrappen duizenden banen. Hoe kon Duitsland binnen zo’n korte tijd van trendsetter in de windsector tot zorgenkindje in Europa worden?
“Het is een extreem ernstige situatie,” vat Alex Robertson samen. Hij is directeur Midden-Europa voor het Deense Vestas, ’s werelds grootste windmolenbouwer met verschillende fabrieken in Duitsland. “Ook wij hebben inmiddels vijfhonderd mensen moeten ontslaan in onze vestiging in Brandenburg.”
Volgens Robertson ligt de oorzaak van de crisis grotendeels bij de Duitse overheid. “Die geven de laatste jaren veel te weinig licenties af. Waar we wel mogen bouwen, ontstaat vertraging door rechtszaken en protesten.”

In Duitsland is de afgelopen jaren een opmerkelijke groei te zien van burgerinitiatieven tegen windenergie. Verenigingen met namen als Windwahn en Gegenwind zijn online actief maar organiseren ook regelmatig demonstraties. Volgens hen zijn windturbines schadelijk voor mensen en dieren in de directe omgeving.

Niet iedereen is blij met windmolens. Correspondent Wouter Zwart sprak een echtpaar dat er ziek van zegt te worden. Ze slapen daarom in de kelder.

“Dodelijke apparaten zijn het,” zegt Pieter Hogeveen door het raam van zijn woning. “Ooit zat het daar vol met vis en vogels. Nu is alles weg door die grote dingen.” Vlak achter het meertje steken zeker vijf grote windmolens boven de boomtoppen uit. De dichtstbijzijnde op zo’n vierhonderd meter van het erf.
De Nederlandse Pieter woont hier al zestien jaar met zijn Duitse echtgenote Heimke en hun kinderen. “In de herfst van 2013 werden de eerste windturbines gebouwd,’ legt Heimke uit. “En binnen een maand waren we ziek. Kortademigheid, oor- en oogontsteking, slapeloosheid. Alle energie werd uit ons getrokken.” Het echtpaar wijt de problemen aan het zogeheten infrageluid. Dat zijn vrijwel onhoorbare laagfrequente geluidsgolven die vrijkomen door het draaien van de windturbines.
Deze golven kunnen bij sommige mensen en dieren een onprettig gevoel teweeg brengen, al heeft de wetenschap tot nu toe geen eenduidig bewijs geleverd dat infrageluid door windmolens op grote schaal gezondheidsproblemen veroorzaakt. Pieter en Heimke trekken die conclusie wel. Zij en duizenden anderen in Duitsland voeren actie om windmolens uit de bewoonde wereld weg te halen.
Er lopen tientallen rechtszaken. Daardoor vertraagt de bouw van nieuwe turbines of gaat die soms helemaal niet meer door.

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone