Doelstellingen

Het behartigen van de belangen, het vertegenwoordigen van haar leden en het tegengaan van ruimtelijke ontwikkelingen, zoals plaatsing en/of opschaling van windturbines, die een nadelig effect
kunnen hebben op de kwaliteit van de leefomgeving in en rond de dorpen Tjerkwerd, Parrega, Hieslum, Dedgum en Exmorra/ Allingawier, waaronder begrepen
plannen voor het opschalen en uitbreiden van het Windpark Beabuorren te
Tjerkwerd.

Het behoud en de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de
leefomgeving in en rond de dorpen Tjerkwerd, Parrega, Hieslum, Dedgum, Exmorra/ Allingawier, in het
bijzonder waar het betreft de cultuurhistorische, landschappelijke en
natuurlijke kwaliteiten van die omgeving.

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone