Gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân
Postadres: Postbus 10.000, 8600 HA SNEEK.
College van Burgemeester en wethouders (Onderwerp: ‘RES, Vereniging Tegenstroom Beabuorren te Tjerkwerd’; aanhef: ‘Geacht College’):

secr.devries@sudwestfryslan.nl, secr.faber@sudwestfryslan.nl, secr.offinga@sudwestfryslan.nl, secr.wielinga@sudwestfryslan.nl, secr.deman@sudwestfryslan.nl, gemeentesecretaris@sudwestfryslan.nl

Raadsleden (Onderwerp: ‘RES, Vereniging Tegenstroom Beabuorren te Tjerkwerd’; aanhef: ‘Geachte Raadsleden van [CDA]’):
CDA

d.attema.cda@sudwestfryslan.nl, p.vandenakker.cda@sudwestfryslan.nl, u.attema.cda@sudwestfryslan.nl, b.dam.cda@sudwestfryslan.nl,  a.doedel.cda@sudwestfryslan.nl, p.greidanus.cda@sudwestfryslan.nl, s.joustra.cda@sudwestfryslan.nl, a.koster.cda@sudwestfryslan.nl, p.devries.cda@sudwestfryslan.nl, t.devries.cda@sudwestfryslan.nl

PvdA

j.feenstra.pvda@sudwestfryslan.nl, h.dehoop.pvda@sudwestfryslan.nl,  d.dejong.pvda@sudwestfryslan.nl, j.langbroek.pvda@sudwestfryslan.nl,  m.poelman.pvda@sudwestfryslan.nl, p.vanderveer.pvda@sudwestfryslan.nl, p.scholtanus.pvda@sudwestfryslan.nl

FNP

c.bergstra.fnp@sudwestfryslan.nl,  d.blom.fnp@sudwestfryslan.nl,  t.bouwhuis.fnp@sudwestfryslan.nl,  s.rypma.fnp@sudwestfryslan.nl,  j.ruiterpostma.fnp@sudwestfryslan.nl,  t.albada.fnp@sudwestfryslan.nl

VVD
d.douwes.vvd@sudwestfryslan.nlh.bandstra.vvd@sudwestfryslan.nl,  l.vanderwal.vvd@sudwestfryslan.nls.dewitte.vvd@sudwestfryslan.nl

D66

m.bakker.d66@sudwestfryslan.nl,  m.vellinga.d66@sudwestfryslan.nl,  b.vandijk.d66@sudwestfryslan.nl

Gemeentebelangen- Totaal Lokaal

b.walsma.gbtl@sudwestfryslan.nl,  c.vanderhoek.gbtl@sudwestfryslan.nl, p.walinga.gbtl@sudwestfryslan.nl

Chtistenunie

g.horjusvos.cu@sudwestfryslan.nl,  g.schouwstra.cu@sudwestfryslan.nl,  d.jonker.cu@sudwestfryslan.nl

GroenLinks

a.kerver.groenlinks@sudwestfryslan.nl,  t.vandijk.groenlinks@sudwestfryslan.nl,  r.vanderveen.groenlinks@sudwestfryslan.nl

De Wind

h.dewind@sudwestfryslan.nl,  f.didden@sudwestfryslan.nl

Semplonius

k.j.semplonius@sudwestfryslan.nl, j.haagsma@sudwestfryslan.nl

Poiesz-Zijlstra

r.poiesz@sudwestfryslan.nl, a.koops.poieszzijlstra@sudwestfryslan.nl

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone