Lokale politiek

19-6-14
De politici van de Provincie Fryslân en de Gemeente Súdwest- Fryslân zijn nog niet doordrongen van wat er leeft in de gemeenschap. Dit is wel gebleken op ‘Zwarte Woensdag’ 18-6-2014 in het Provinsjehûs.
(zie artikel van de Leeuwarder Courant)
De overgrote meerderheid van het volk is er niet meer van overtuigd dat windenergie in deze mate doorgezet moet worden ten koste van de woon- en leefomgeving, de gemeenschap en het landschap. Het Energieakkoord hangt als een molensteen om de nek van de Nederlandse Samenleving. De miljarden van ons belastinggeld die in windenergie geïnvesteerd worden krijgen we terug als overlast in de leefomgeving. Om uiteindelijk maar met een miniem percentage in onze stroomvraag te voorzien tegen een hogere stroomprijs. Deze subsidiegelden leiden niet tot CO2 reductie (door handel in CO2 emissierechten) en de lasten komen uit op rond de €1000,- tot €2000,- per gezin per jaar.
Wég koopkracht! Dág economie!
Investeer deze miljarden in de ontwikkeling van innovatieve technologie die geen overlast geeft. En niet in verouderde technologie zoals windturbines, waarbij de innovatie van de laatste 20 jaar uitsluitend bestaan heeft uit het steeds groter maken van de molens……..
Er is een grens bereikt!

Vorig jaar zijn de Provinciale Statenleden van alle politieke partijen nog bij Lolle en Titia Hylkema op bezoek geweest, zoals blijkt uit een artikel in het Bolswards Nieuwsblad van 8-2-2013. Zij hebben daar uiteraard een onjuist beeld voorgespiegeld gekregen over eerlijk delen en draagvlak.
Er ís géén draagvlak voor verdere opschaling van Wynpark Beabuorren. Oók niet in Tjerkwerd, het dorp dat meeprofiteert van het huidige windpark. Aan U (de kiezer) de taak om dit rechtstreeks met de politici te communiceren. Zo zijn ze op de hoogte van wat er leeft. Zij zijn onze volksvertegenwoordiging en kunnen dit in hun overwegingen meenemen. Te beginnen bij de Provincie en de Gemeente.
Het is belangrijk, zoals in de vorige vergadering naar voren kwam, dat naast de boodschap van de vereniging, de leden ook individueel protesteren. Dan komt de boodschap nóg sterker over.
Wij hebben een voorbeeldbrief en een adreslijst opgesteld zodat u uw boodschap rechtstreeks met hen kunt communiceren. De voorbeeldbrief kunt u eventueel naar eigen inzicht aanpassen (ook voor Wjukslach).
Handleiding:
Open de voorbeeldbrief: ‘selecteer’ de tekst door met de muis linksboven op de tekst te klikken en vast te houden, en daarmee over de tekst naar rechtsonder te slepen (tekst wordt blauw) ; kopieer de tekst met Ctrl/C ; Open Email door op de emailadressen in de ‘Adreslijst’ op deze site te klikken; Plak de tekst in het tekstveld van uw email met Ctrl/V ; Vul als Onderwerp:’ Wynpark Beabuorren te Tjerkwerd’ in ; zet de juiste Aanhef boven de brief en onderteken de brief met uw eigen naam en adres. Alle politieke partijen van de gemeente een aparte brief met eigen aanhef.
Maak er werk van. Succes!
Groet, Anneke, Eelke en Marc.

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone