Bestuur

Eelke de Beer, Parrega: Secretaris

Ids Schukken, Tjerkwerd: Penningmeester

Geartsje Postma-Krikke, Arkum: Bestuurslid

Marc van Wingaarden, Exmorra: Bestuurslid

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone