RES, Nationaal Programma Regionale Energie Strategie

 

Bestuurslid Peter Verbeek van de NKPW (Nationaal Kritisch Platform Windenergie) www.nkpw.nl , heeft de RES flink onder de loep genomen en vatte dit kort hieronder samen:

Onze nationale overheid stelde dit programma in om de doelstellingen van het klimaatakkoord te bewerkstelligen. Dat moet uiteindelijk een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990 ons land opleveren.

Voor de RES is Nederland ingedeeld in 30 regio’s die globaal de grenzen van de waterschappen volgen.

Er is al wel een nieuwe woord gemunt: “Energielandschappen”. Dit betekent vermoedelijk dat een hectare grond in de buitengebieden een zekere hoeveelheid energie moet gaan opbrengen.

Hoe dat moet is de volgende vraag, maar dat belooft niet veel goeds voor omwonenden. We komen deze term al op diverse plaatsen tegen.

Vertegenwoordigers van provincie, gemeenten en waterschappen vormen het bestuur van de Regionale Energie Strategie, met voor elke regio een coördinator.

Actiegroepen doen er zeer verstandig aan contact op te nemen met de coördinator van hun regio: https://www.regionale-energiestrategie.nl/kaart+doorklik/default.aspx geeft alle informatie.

Klikken op uw regio geeft de verdere informatie.

De regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid b.v. zijn al ver gevorderd met de invullen van de RES. Beide regio’s hebben een volledig opgetuigde website en zijn al bezig met inspraak procedures.

Het is dus voor alle actiegroepen van het grootste belang om op de hoogte te zijn van de nieuwe inspraak procedures in hun regio.

De website https://www.regionale-energiestrategie.nl/home/default.aspx geeft alle informatie. 

De informatie op deze site is toegespitst op de organisatie van de afzonderlijke regio’s. Het hoofdstuk “Handreiking” geeft o.a advies hoe de regio om kan gaan met het betrekken van burgers bij de plannen. Het advies is echter heel erg vrijblijvend. Het hangt dus heel sterk af van de regio organisatie af hoe burgers betrokken zullen gaan worden bij de plannen.

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone