Voorbeeldbrief RES

Tjerkwerd, ../../2020
Geachte…………..,
Wij zijn erg geschrokken van de opschalingsplannen van Lolle en Titia Hylkema en overige aandeelhouders van Wynpark Beabuorren B.V. te Tjerkwerd.
Wij maken ons grote zorgen over de overlast die ons dit gaat geven. Zowel visueel, voor ons uitzicht en het landschap, als qua geluidsoverlast. En ook wat betreft de waardedaling, zoniet onverkoopbaarheid van onze woningen.
Het zal u niet zijn ontgaan dat de weerstand in de buurt en omgeving steeds grotere vormen aanneemt. Oók in Tjerkwerd, het dorp dat meeprofiteert van het huidige park. Inmiddels hebben wij ons verenigd in ‘Tegenstroom Beabuorren’, www.baburen.nl , om een duidelijk signaal af te geven dat we het niet eens zijn met de plannen. We hebben ook zeer veel handtekeningen opgehaald tegen de opschaling. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat deze plannen doorgezet worden ten koste van de buurt en omgeving?

Met 10,4 MW en een opbrengst van 30.000.000 kWh per jaar verdienen de huidige 14 aandeelhouders een dikke boterham (vanaf € 40.000,- per aandeelhouder per jaar). Bij een opschaling gaat dit tenminste verdubbelen. Buiten de personen die dik aan de opschaling gaan verdienen is er geen draagvlak meer in ons relatief dichtbevolkte gebied voor nóg grotere en/of meer molens in onze buurt.
We hebben nú al genoeg overlast (zonder enige compensatie) en dragen al 10,4 MW (30.000.000 kWh per jaar) bij aan de huidige opgave van Provincie Frysân van 530,5 MW.

In de Gemeente SûdWest Fryslân staan al veel grote windturbines zoals in Wynpark Beabuorren. Onze gemeente is al overbelast met windturbines. Opschaling leidt hier niet tot opschoning van het landschap, integendeel!
Molens wennen nooit! Deze Megalomane MegaMolens zijn van een andere orde! Genoeg is genoeg!

Wij doen daarom, namens de Vereniging Tegenstroom Beabuorren ,een dringend beroep op U en de aandeelhouders van het park, om af te zien van verdere opschaling en/of uitbreiding van Wynpark Beabuorren op deze lokatie. Nú en in de toekomst.

Ons woongenot blijft zo behouden en wij denken dat het de verhoudingen in de buurt ten goede zal komen. Daar plukken we allemaal de vruchten van. Uiteindelijk zijn we toch afhankelijk van elkaar in onze Mienskip. Wij hopen zo te voorkomen dat dit een slepende kwestie gaat worden waar niemand op zit te wachten. Dan komt er weer rust in de buurt.

De overgrote meerderheid van het volk is er niet meer van overtuigd dat windenergie in deze mate doorgezet moet worden ten koste van de woon- en leefomgeving, de gemeenschap en het landschap. De Regionale Energie Strategie (RES) hangt als een Molensteen om de nek van de Nederlandse Samenleving. De miljarden van ons belastinggeld die in windenergie geïnvesteerd worden krijgen we terug als overlast in de leefomgeving. Om uiteindelijk maar met een miniem percentage in onze stroomvraag te voorzien tegen een hogere stroomprijs. De lasten komen uit op rond de €1000,- tot €2000,- per gezin per jaar.
Wég koopkracht! Dág economie!
Investeer deze miljarden in de ontwikkeling van innovatieve technologie die geen overlast geeft. En niet in verouderde technologie zoals windturbines, waarbij de innovatie van de laatste 20 jaar uitsluitend bestaan heeft uit het steeds groter maken van de molens……..
Er is een grens bereikt!

Wij zijn tegen MegaMolens in Friesland en zullen ons hier voor blijven inzetten.
Als MegaMolens écht niet tegen te houden zijn, zet ze dan vér in het IJsselmeer of verdeel ze eerlijk over heel Friesland.
Saneer op land en schaal óp, daar waar alleen de wind woont: op het IJssselmeer en op Zee.
Hoewel een Windustriepark in het IJsselmeer landschappelijk ook niet fraai is, is hiermee in één keer het hele omwonenden probleem van de Provincie Fryslân en de Gemeente Súdwest-Fryslân opgelost !

In afwachting van uw antwoord, teken ik,
met vriendelijke groet,

Naam/ adres/ woonplaats.

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone