Stemadvies Provinciale Staten Verkiezingen 18 maart 2015

Beste leden van Vereniging Tegenstroom Beabuorren,

Als actiegroep hebben wij, in samenwerking met andere actiegroepen in Friesland en met beperkte ondersteuning vanuit de politiek, er aan bijgedragen dat de meeste nieuwe molens waarschijnlijk (maar lang niet zeker) in het IJsselmeer worden neergezet.
Dat was een dubbeltje op z’n kant!

Bijna was het rampzalige plan van “Fryslan foar de Wyn” doorgegaan, waarbij de megawindturbines over heel het Friese vasteland zouden worden verdeeld.

Zonder de dreiging van de aankomende Statenverkiezingen was ons dat waarschijnlijk niet gelukt. Er zijn maar enkele momenten dat wij als burgers veel invloed kunnen uitoefenen op de politiek en dat was gelukkig net in de aanloop naar deze verkiezingen.

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en kunt u als kiezer het verschil maken! Wij kunnen nu de provinciale politieke partijen, die ons hebben geholpen tegen de komst van megawindturbines op het vasteland, belonen voor hun steun. Er komen in de toekomst (o.a. voor 2023) nog verdere uitbreidingen van de windmolencapaciteit en dan is het geruststellend te weten dat deze partijen sterk zijn vertegenwoordigd in de Provinciale Staten.

De volgende partijen hebben zich duidelijk uitgesproken tegen windturbines op het vasteland:
• De FNP
• De VVD
• De PVV
• Friese Koers

U kunt dus deze politieke provinciale partijen versterken door op hen te stemmen en wij roepen u dan ook op om massaal naar de stembureaus te gaan. De opkomst voor deze verkiezingen is traditioneel erg laag en dat betekent dat uw stem des te meer gewicht in de schaal zal leggen.

U kunt uw invloed ook nog verder versterken (verdubbelen of zelfs verdrievoudigen) door vrienden, familie, kennissen of buren, die niet van plan zijn om te stemmen (maar die tegen megawindmolens zijn) te vragen of u bij volmacht voor hun mag stemmen op één van bovengenoemde partijen. U moet dan hun “volmachtbewijs” ingevuld en ondertekend meenemen, samen met een kopie identiteitsbewijs van degene voor wie u stemt.

Op deze manier kunnen wij als antiwindmolen lobby onze invloed maximaliseren. Het vergt een kleine moeite om ervoor te zorgen dat ons mooie landschap gevrijwaard blijft van nog meer megawindturbines.

Dinsdag, 19 mei om 20.00 uur ledenvergadering in It Waltahûs te Tjerkwerd.

De agenda zal u later worden toegestuurd.

Vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging Tegenstroom Beabuorren.

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone