Ledenvergadering in It Waltahûs te Tjerkwerd. Dinsdag 19 mei 2015 om 20.00 uur.

Ledenvergadering in It Waltahûs te Tjerkwerd.
Dinsdag 19 mei 2015 om 20.00 uur.

AGENDA.
1. Opening.
2. Verslag vergadering 2 juni 2014.
3. Benoeming Bestuur:
Voorstel: Marc van Wingaarden – Lid.
Geartje Postma – Lid.
Jaap van Lingen – Lid.
Ids Schukken – Penningmeester.
Eelke de Beer – Secretaris.
De functie van voorzitter staat open.
4. Kort verslag geschiedenis.
5. Toekomst Vereniging Tegenstroom Beabuorren.
6. Financiën.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.
Leden zijn van harte welkom.

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone