Oproep aan Lolle en Titia Hylkema

We hebben als bestuur van de Vereniging Tegenstroom Beabuorren een persoonlijke oproep gestuurd naar Lolle en Titia Hylkema en de andere aandeelhouders van Wynpark Beabuorren B.V. om af te zien van opschaling en/of uitbreiding van het Windustriepark op deze lokatie. Nú en in de toekomst:

Tjerkwerd, 16-6-2014
Beste Lolle en Titia,
Wij zijn erg geschrokken van jullie opschalingsplannen als aandeelhouder van Wynpark Beabuorren B.V. en voelen ons erdoor overrompeld.
Wij maken ons grote zorgen over de overlast die ons dit gaat geven. Zowel visueel voor ons uitzicht en het landschap, als qua geluidsoverlast. En ook wat betreft de waardedaling van onze woningen.
Het zal jullie ook niet zijn ontgaan dat de weerstand in de buurt en omgeving steeds grotere vormen aanneemt. Inmiddels hebben wij ons verenigd in ‘Tegenstroom Beabuorren’ om een duidelijk signaal af te geven dat we het niet eens zijn met de plannen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat jullie je eigen plannen doorzetten ten koste van de buurt en omgeving?
Met 10,4 MW en een opbrengst van 30.000.000 kWh per jaar hebben jullie je groene ambitie al verwezenlijkt en het heeft jullie geen windeieren gelegd. Waarom zouden jullie hier geen genoegen mee nemen en afzien van de opschaling?
Wij doen daarom, namens de Vereniging Tegenstroom Beabuorren een dringend beroep op jullie, en de andere aandeelhouders, om af te zien van verdere opschaling en/of uitbreiding van Wynpark Beabuorren. Nú en in de toekomst.
Ons woongenot blijft zo behouden en wij denken dat het de verhoudingen in de buurt ook ten goede zal komen. Daar plukken we allemaal de vruchten van. Uiteindelijk zijn we toch afhankelijk van elkaar in onze Mienskip.
Wij hopen dat onze oproep in goede aarde valt en dat jullie zo spoedig mogelijk bij elkaar zullen komen om dit onderling te overleggen. Aangezien de tijd in de besluitvorming dringt verwachten wij een schriftelijke reactie van jullie binnen 10 dagen.
Wij hopen zo te voorkomen dat dit een slepende kwestie gaat worden waar niemand op zit te wachten. Zo komt er weer rust in de buurt.

Met vriendelijke groeten,
Namens de ‘Vereniging Tegenstroom Beabuorren’.
1. Anneke Feenstra, Tjerkwerd,
2. Eelke de Beer, Parrega,
3. Marc van Wingaarden, Exmorra.
p/a Bolswarderweg 1A, 8765 LR Tjerkwerd. www.baburen.nl

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone