Nog geen reactie ontvangen van Lolle en Titia Hylkema

We hebben Lolle en Titia Hylkema en alle overige aandeelhouders persoonlijk een aangetekende brief verzonden op 16-6-14.
Nog geen reactie ontvangen……Van geen enkele aandeelhouder.
Hieronder de verzendlijst (die molens hebben allemaal een gezicht):

Johannes en Sietske Dijkstra, Molenbuurt 8, 8723 BT, Koudum
H. Dolleman, Baburen 5, 8765 LS, Tjerkwerd
Fam. S. Hiemstra, van Panhuysweg 4, 8765 LH, Tjerkwerd
Rinke en Richtje Hiemstra- Boersma, van Panhuysweg 6+8, 8765 LH, Tjerkwerd
Lolle en Titia Hylkema, Baburen 7, 8765 LS, Tjerkwerd
Stichting Windkracht Tien, Jelle Zijsling, Riens v Buren, Jos Falkena, Sylroede 13, 8765 LV, Tjerkwerd
Folkert en Hillie Ketelaar, Exmorraweg 4, 8701 PJ, Bolsward
Dominicus Kuipers, Blauhusterleane 10, 8658 LJ, Greonterp
Gerke en Minke Visser, Exmorraweg 6, 8701 PJ, Bolsward
Ulke Wiersma, Baburen 3, 8765 LS, Tjerkwerd
Yeb en Trudy Witteveen, Baburen 1, 8765 LS, Tjerkwerd
Jelle en Thea Zijsling, Baburen2, 8765 LS, Tjerkwerd

Deel dit berichtShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone