Windmolen-manie- Elsevier

Windmolen-manie – Elsevier 29-10-2014  ENERGIE / Klimaatbeleid moet snel energiebeleid worden. En subsidies voor windenergie stimuleren uitstoot foute gassen. Door: Syp Wynia Nederlandse gezinnen gaan de komende jaren weer hogere heffingen betalen over hun stroomrekening om de bouw en exploitatie van windmolens te bekostigen. De vervijfvoudiging van het aantal windmolens op zee en de…

Continue reading

Nog geen reactie ontvangen van Lolle en Titia Hylkema

We hebben Lolle en Titia Hylkema en alle overige aandeelhouders persoonlijk een aangetekende brief verzonden op 16-6-14. Nog geen reactie ontvangen……Van geen enkele aandeelhouder. Hieronder de verzendlijst (die molens hebben allemaal een gezicht): Johannes en Sietske Dijkstra, Molenbuurt 8, 8723 BT, Koudum H. Dolleman, Baburen 5, 8765 LS, Tjerkwerd Fam. S. Hiemstra, van Panhuysweg 4,…

Continue reading

Oproep aan Lolle en Titia Hylkema

We hebben als bestuur van de Vereniging Tegenstroom Beabuorren een persoonlijke oproep gestuurd naar Lolle en Titia Hylkema en de andere aandeelhouders van Wynpark Beabuorren B.V. om af te zien van opschaling en/of uitbreiding van het Windustriepark op deze lokatie. Nú en in de toekomst: Tjerkwerd, 16-6-2014 Beste Lolle en Titia, Wij zijn erg geschrokken…

Continue reading

Brief naar Fryslan foar de Wyn

Dit is tevens een voorbeeldbrief. U kunt de tekst gebruiken om ook op eigen titel een reactie naar Fryslan foar de Wyn te sturen. info@fryslanfoardewyn.nl Postadres:Agora 6 8934 CJ Leeuwarden. VERENIGING TEGENSTROOM BEABUORREN, www.baburen.nl , Tjerkwerd, 16-6-2014 Aan Fryslân foar de Wyn, Wij zijn erg geschrokken van de opschalingsplannen van Lolle en Titia Hylkema en…

Continue reading

Reactie op Format Regiobijeenkomst Fryslân foar de Wyn 4-6-2014

Puntsgewijze reactie op de fouten in en tekortkomingen van het ingediende Format van Wynpark Beabuorren plus enkele aanvullingen: -Verslag informatieavond omwonenden? Dit verslag beschrijft een bijeenkomst van de deelnemers zelf, dus de (toekomstige) aandeelhouders. Dit waren niet de direct omwonenden. Dit verklaart de ‘prettige sfeer’. In tegenstelling tot wat de initiatiefnemers willen doen geloven, zijn…

Continue reading

Verslag eerste vergadering Tegenstroom Beabuorren 2-6-2014

Verslag van de oprichtingsvergadering van de Vereniging Tegenstroom Beabuorren, 2 juni 2014 in ‘Het Waltehûs’ te Tjerkwerd. 80 Personen aanwezig, waaronder 2 bestuursleden van de Stichting Windkracht Tien (aandeelhouder van het windpark): Riens Buren en Jelle Zijsling. Jelle Zijsling is tevens ook persoonlijk aandeelhouder in Windpark Beabuorren B.V. Omdat zij de doelstelling van de Vereniging…

Continue reading